23 فوریه روز ملی حامیان وطن در روسیه (عکس)

افسران و سربازان ارتش و مردم روسیه هر ساله در روز 23 فوریه روز ملی حامیان وطن را گرامی می دارند.
به گزارش عصر ایران به نقل از روسیا الیوم، این روز در روسیه تعطیل عمومی است.

بازی آزاد

کانون نماز