فغان بارسلونا از داوری در جزایر قناری (عکس)

فغان بارسلونا از داوری در جزایر قناری (عکس)
بارسلونا در دیداری حساس امشب برابر لاس پالماس متوقف شد تا زنگ خطری جدی را برای قهرمانی لالیگا حس کند.

فغان بارسلونا از داوری در جزایر قناری (عکس)

بارسلونا در دیداری حساس امشب برابر لاس پالماس متوقف شد تا زنگ خطری جدی را برای قهرمانی لالیگا حس کند.
فغان بارسلونا از داوری در جزایر قناری (عکس)
!0===a.adult)&&”0″===ds(“false”===a.adult