یک تیم با دو دروازه بان! (عکس)

یک تیم با دو دروازه بان! (عکس)
تا به حال تیمی با دو دروازه بان دیده بودید؟ این تیم نساجی است. در بازی با ایرانجوان بوشهر. از هفته سوم رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های کشور یک مسابقه پر افت و خیز که با نتیجه پایانی 2-2 پایان یافت.

یک تیم با دو دروازه بان! (عکس)

تا به حال تیمی با دو دروازه بان دیده بودید؟ این تیم نساجی است. در بازی با ایرانجوان بوشهر. از هفته سوم رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های کشور یک مسابقه پر افت و خیز که با نتیجه پایانی 2-2 پایان یافت.
یک تیم با دو دروازه بان! (عکس)

لوکس بلاگ