رسمی؛ میچی باتشوایی راهی دورتموند شد (عکس)

رسمی؛ میچی باتشوایی راهی دورتموند شد (عکس)
میچی باتشوایی، مهاجم جوان چلسی با قراردادی قرضی به تیم دورتموند ملحق شد.

رسمی؛ میچی باتشوایی راهی دورتموند شد (عکس)

میچی باتشوایی، مهاجم جوان چلسی با قراردادی قرضی به تیم دورتموند ملحق شد.
رسمی؛ میچی باتشوایی راهی دورتموند شد (عکس)