واکنش احساسی مادر رونالدو به پنالتی پسرش! (عکس)

واکنش احساسی مادر رونالدو به پنالتی پسرش! (عکس)
مادر کریستیانو رونالدو واکنشی جالب به لحظه زدن پنالتی فرزندش در دیدار برابر مالاگا داشته است.

واکنش احساسی مادر رونالدو به پنالتی پسرش! (عکس)

مادر کریستیانو رونالدو واکنشی جالب به لحظه زدن پنالتی فرزندش در دیدار برابر مالاگا داشته است.
واکنش احساسی مادر رونالدو به پنالتی پسرش! (عکس)