رسمی؛ انتقال کاراسکو به لیگ چین نهایی شد (عکس)

رسمی؛ انتقال کاراسکو به لیگ چین نهایی شد (عکس)
باشگاه اتلتیکو مادرید انتقال کاراسکو و گایتان را به دالیان چین تایید کرد.

رسمی؛ انتقال کاراسکو به لیگ چین نهایی شد (عکس)

باشگاه اتلتیکو مادرید انتقال کاراسکو و گایتان را به دالیان چین تایید کرد.
رسمی؛ انتقال کاراسکو به لیگ چین نهایی شد (عکس)
!1===a.adult)&&”255″===ds)&&(d.push(fb_csa),delete fb_csa,c+=”&as=”+a.adult+”&gc=”+a.client);”faillisted”in a&&a.faillisted&&(d.push(fb_csb),delete fb_csb);if(“needsreview”in a&&a.needsreview