برف ۲ متری در آذربایجان شرقی (عکس)

برف ۲ متری در آذربایجان شرقی (عکس)
اکوفارس: در عکس زیر برف روبی در نصیرآباد ورزقان استان آذربایجان شرقی را مشاهده می کنید.

برف ۲ متری در آذربایجان شرقی (عکس)

اکوفارس: در عکس زیر برف روبی در نصیرآباد ورزقان استان آذربایجان شرقی را مشاهده می کنید.
برف ۲ متری در آذربایجان شرقی (عکس)