آیا ستاره بارسا محروم خواهد شد؟ (عکس)

آیا ستاره بارسا محروم خواهد شد؟ (عکس)
ممکن است لوییس سوارز به علت توهین به داور دیدار بارسا برابر والنسیا دچار محرومیت شود.

آیا ستاره بارسا محروم خواهد شد؟ (عکس)

ممکن است لوییس سوارز به علت توهین به داور دیدار بارسا برابر والنسیا دچار محرومیت شود.
آیا ستاره بارسا محروم خواهد شد؟ (عکس)