فرشته نجات مشترک مورینیو و گواردیولا! (عکس)

فرشته نجات مشترک مورینیو و گواردیولا! (عکس)
دانک، مدافع برایتون امسال رکورد عجیبی را در لیگ برتر به نام خود ثبت کرده است.

فرشته نجات مشترک مورینیو و گواردیولا! (عکس)

دانک، مدافع برایتون امسال رکورد عجیبی را در لیگ برتر به نام خود ثبت کرده است.
فرشته نجات مشترک مورینیو و گواردیولا! (عکس)