رونمایی از پیراهن پرسپولیس در آسیا /عکس

رونمایی از پیراهن پرسپولیس در آسیا /عکس
از طرح پیراهن سرخپوشان در رقابت های آسیایی رونمایی شد.

رونمایی از پیراهن پرسپولیس در آسیا /عکس

از طرح پیراهن سرخپوشان در رقابت های آسیایی رونمایی شد.
رونمایی از پیراهن پرسپولیس در آسیا /عکس