گریزمان گل فصل چمپیونزلیگ را زد؟ (عکس)

گریزمان گل فصل چمپیونزلیگ را زد؟ (عکس)
گل ستاره فرانسوی اتلتیکو مادرید می تواند به عنوان بهترین گل این فصل لیگ قهرمانان انتخاب شود.

گریزمان گل فصل چمپیونزلیگ را زد؟ (عکس)

گل ستاره فرانسوی اتلتیکو مادرید می تواند به عنوان بهترین گل این فصل لیگ قهرمانان انتخاب شود.
گریزمان گل فصل چمپیونزلیگ را زد؟ (عکس)