رویای زمستانی بلوگرانا؛/ انتقال کوتینیو به بارسلونا قطعی شد؟ (عکس)

رویای زمستانی بلوگرانا؛/ انتقال کوتینیو به بارسلونا قطعی شد؟ (عکس)
کمپانی نایک، فروشنده رسمی البسه بارسلونا خبر از قطعی شدن انتقال فیلیپ کوتینیو به این تیم را داد.

رویای زمستانی بلوگرانا؛/ انتقال کوتینیو به بارسلونا قطعی شد؟ (عکس)

کمپانی نایک، فروشنده رسمی البسه بارسلونا خبر از قطعی شدن انتقال فیلیپ کوتینیو به این تیم را داد.
رویای زمستانی بلوگرانا؛/ انتقال کوتینیو به بارسلونا قطعی شد؟ (عکس)