تخریب سنگ قبر ابراهیم یزدی/ نصب سنگ قبر جدید (+عکس)

تخریب سنگ قبر ابراهیم یزدی/ نصب سنگ قبر جدید (+عکس)
اکوفارس: سنگ قبر وزیر امورخارجه دولت موقت، توسط عده ای ناشناس تخریب شده بود. هنوز از عوامل تخریب کننده و انگیزه آنان اطلاعی در دست نیست.

تخریب سنگ قبر ابراهیم یزدی/ نصب سنگ قبر جدید (+عکس)

اکوفارس: سنگ قبر وزیر امورخارجه دولت موقت، توسط عده ای ناشناس تخریب شده بود. هنوز از عوامل تخریب کننده و انگیزه آنان اطلاعی در دست نیست.
تخریب سنگ قبر ابراهیم یزدی/ نصب سنگ قبر جدید (+عکس)