حقایقی عجیب در مورد خانه 125 میلیون دلاری بیل گیتس (+عکس)

حقایقی عجیب در مورد خانه 125 میلیون دلاری بیل گیتس (+عکس)
خانه بیل گیتس با درختان صنوبر 500ساله جنگل های داگلاس در شمال آمریکا ساخته شده است. گفتنی است؛ 300 کارگر ساختمانی بر روی خانه گیتس کار کردند که تعداد 100 نفر از آنها برقکار بوده است.

حقایقی عجیب در مورد خانه 125 میلیون دلاری بیل گیتس (+عکس)

خانه بیل گیتس با درختان صنوبر 500ساله جنگل های داگلاس در شمال آمریکا ساخته شده است. گفتنی است؛ 300 کارگر ساختمانی بر روی خانه گیتس کار کردند که تعداد 100 نفر از آنها برقکار بوده است.
حقایقی عجیب در مورد خانه 125 میلیون دلاری بیل گیتس (+عکس)