دستاوردهای «عینی» و «ذهنی» برجام

دستاوردهای «عینی» و «ذهنی» برجام
به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس روزنامه «جوان» یادداشتی از «محمد اسماعیلی» به شرح زیر به چاپ رساند: رئیس جمهور کشورمان در جلسه شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد نمای جدیدی از برجام را رونمایی و فصلی نو از دستاوردهای آن را به افکار عمومی معرفی می کند که تازگی دارد و تاکنون کمتر به آن […]

دستاوردهای «عینی» و «ذهنی» برجام

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس روزنامه «جوان» یادداشتی از «محمد اسماعیلی» به شرح زیر به چاپ رساند: رئیس جمهور کشورمان در جلسه شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد نمای جدیدی از برجام را رونمایی و فصلی نو از دستاوردهای آن را به افکار عمومی معرفی می کند که تازگی دارد و تاکنون کمتر به آن […]
دستاوردهای «عینی» و «ذهنی» برجام

کتابخانه فرهنگ