دومین جشنواره نقاشی، ضریح مهربانی به میمنت ولادت امام رضا (ع)

دومین جشنواره نقاشی، ضریح مهربانی به میمنت ولادت امام رضا (ع)
مدیریت فرهنگی هنری منطقه 17 به مناسبت میلاد با سعادت امام رضا (ع) دومین جشنواره نقاشی را با عنوان “ضریح مهربانی” 12 مرداد ساعت 9 در محوطه ورودی فرهنگسرا برای هنرمندان نقاشی شهر تهران برگزار می کند.به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای بهاران؛ به مناسبت میلاد با سعادت امام رضا (ع) دومین جشنواره نقاشی “ضریح مهربانی” برای علاقه مندان به هنر نقاشی از سوی فرهنگ سرای بهاران بر پا می شود.

دومین جشنواره نقاشی، ضریح مهربانی به میمنت ولادت امام رضا (ع)

مدیریت فرهنگی هنری منطقه 17 به مناسبت میلاد با سعادت امام رضا (ع) دومین جشنواره نقاشی را با عنوان “ضریح مهربانی” 12 مرداد ساعت 9 در محوطه ورودی فرهنگسرا برای هنرمندان نقاشی شهر تهران برگزار می کند.به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای بهاران؛ به مناسبت میلاد با سعادت امام رضا (ع) دومین جشنواره نقاشی “ضریح مهربانی” برای علاقه مندان به هنر نقاشی از سوی فرهنگ سرای بهاران بر پا می شود.
دومین جشنواره نقاشی، ضریح مهربانی به میمنت ولادت امام رضا (ع)