قدیمی ترین عکس از حرم مطهر امام حسین (ع)

قدیمی ترین عکس از حرم مطهر امام حسین (ع)
شفاآنلاین :اجتماعی >عمومی >در این عکس تصویری قدیمی از مرقد حضرت اباعبدالحسین(ع) را در زمانی مشاهده می کنید که هنوز حرم برای قبر مطهر آن حضرت ساخته نشده بود.

قدیمی ترین عکس از حرم مطهر امام حسین (ع)

شفاآنلاین :اجتماعی >عمومی >در این عکس تصویری قدیمی از مرقد حضرت اباعبدالحسین(ع) را در زمانی مشاهده می کنید که هنوز حرم برای قبر مطهر آن حضرت ساخته نشده بود.
قدیمی ترین عکس از حرم مطهر امام حسین (ع)

سایت خبری زندگی

باران دانلود