بستر فتنه آینده فضای مجازی است

رئیس سازمان بسیج اساتید استان قم بستر فتنه آینده را فضای مجازی دانست و نسبت به بهره گیری حداکثری دشمن از رسانه ها برای جهت دهی افکار عمومی هشدار داد.

اس ام اس

روزنامه قانون

مقابله با فتنه انگیزی گروه های تکفیری در گروی تقویت فعالیت های اسلامی است

آیت الله خامنه ای در دیدار آقای «الهام علی اف» رئیس جمهوری آذربایجان با اشاره به روابط سیاسی خوب و مشترکات فراوان ایران و آذربایجان بخصوص اشتراکات دینی و مذهبی دو ملت خاطرنشان کردند: ترویج معارف اسلامی و احترام به مظاهر و شعائر دینی موجب اقبال عمومی و پشتیبانی مردم در مقابل تهدیدها خواهد شد. آیت الله خامنه ای در این دیدار، نگاه جمهوری اسلامی به مردم آذربایجان را در چارچوب برادری و فراتر از مسئله دوستی و همسایگی خواندند و گفتند: ثبات سیاسی، امنیت، آرامش و رفاه عمومی مردم آذربایجان برای ما بسیار مهم است …

علم و فناوری

باران دانلود

«نفوذ»، «فتنه» و «حق الناس» سه کلید واژه مهم در بیانات رهبر معظم انقلاب است

اینکه مقید باشیم کسانی به مجلس بروند که نظام و مصالح آن و ارزشهای کشور را قبول داشته باشند، یک حق عمومی است که در سلامت انتخابات مؤثر است

اس ام اس جدید