مشکلات مالی «فصل شکار» پابرجاست/ پایان فیلمبرداری

مشکلات مالی «فصل شکار» پابرجاست/ پایان فیلمبرداری
تهیه کننده فیلم «فصل شکار» اعلام کرد که مشکلات مالی فیلم همچنان پابرجاست و مطالبات گروه هم پرداخت نشده است.
به گزارش گروه فرهنگی آنا از روابط عمومی فیلم، علیرضا ابوالقاسمی نژاد تهیه کننده فیلم سینمایی «فصل شکار» گفت: در روزهای گذشته درباره رفع مشکلات و پایان فیلمبرداری فیلم «فصل شکار» خبری منتشر شد که هم درست بود و هم غلط چون ما فیلمبرداری آن را به پایان بردیم اما باید بگویم مشکلات مالی پروژه به دلیل نبود حمایت مالی کسانی که از ابتدا قول همکاری و مساعدت داده بودند و تاکنون اقدامی نکردند، کاملا پابرجاست.
وی ادامه داد: مشکلات مالی پروژه «فصل شکار» به هیچ وجه حل نشده است اما چون ما زمان را از دست داده بودیم و امکان داشت این فیلم برای همیشه ناقص باقی بماند و زحمات کل گروه به هدر برود با کمک و حسن نیت تیم پشت صحنه و بازیگران دور هم جمع شدیم و سکانس های باقیمانده را فیلمبرداری کردیم اما هنوز قسمتی از تعهدات مالی به همکارانمان را پرداخت نکرده ایم.
تهیه کننده «فصل شکار» عنوان کرد: من باید از معرفت و رفاقتی که بازیگران و تمامی عوامل پروژه از دل و جان و در شرایط بسیار سخت اجرای فیلم، با …

مشکلات مالی «فصل شکار» پابرجاست/ پایان فیلمبرداری

تهیه کننده فیلم «فصل شکار» اعلام کرد که مشکلات مالی فیلم همچنان پابرجاست و مطالبات گروه هم پرداخت نشده است.
به گزارش گروه فرهنگی آنا از روابط عمومی فیلم، علیرضا ابوالقاسمی نژاد تهیه کننده فیلم سینمایی «فصل شکار» گفت: در روزهای گذشته درباره رفع مشکلات و پایان فیلمبرداری فیلم «فصل شکار» خبری منتشر شد که هم درست بود و هم غلط چون ما فیلمبرداری آن را به پایان بردیم اما باید بگویم مشکلات مالی پروژه به دلیل نبود حمایت مالی کسانی که از ابتدا قول همکاری و مساعدت داده بودند و تاکنون اقدامی نکردند، کاملا پابرجاست.
وی ادامه داد: مشکلات مالی پروژه «فصل شکار» به هیچ وجه حل نشده است اما چون ما زمان را از دست داده بودیم و امکان داشت این فیلم برای همیشه ناقص باقی بماند و زحمات کل گروه به هدر برود با کمک و حسن نیت تیم پشت صحنه و بازیگران دور هم جمع شدیم و سکانس های باقیمانده را فیلمبرداری کردیم اما هنوز قسمتی از تعهدات مالی به همکارانمان را پرداخت نکرده ایم.
تهیه کننده «فصل شکار» عنوان کرد: من باید از معرفت و رفاقتی که بازیگران و تمامی عوامل پروژه از دل و جان و در شرایط بسیار سخت اجرای فیلم، با …
مشکلات مالی «فصل شکار» پابرجاست/ پایان فیلمبرداری