رهبر انقلابی کوبا درگذشت / خداحافظ فیدل

رهبر انقلابی کوبا درگذشت / خداحافظ فیدل
فیدل کاسترو، رهبر انقلابی کوبا در سن 90 سالگی و به علت نارسایی های مربوط به کهولت سن درگذشت. تلویزیون دولتی کوبا جزییات بیشتری درباره مرگ او منتشر نکرد. به گفته خانواده کاسترو، جنازه او صبح روز گذشته به وقت محلی بنا بر آیین های رایج کوبا سوزانده شد.
9 روز عزای عمومی در کوبا اعلام شده و مراسم تدفین او قرار است چهارم دسامبر (14 آذر) در گورستان سانتا ایفیینا در شهر سانتیاگو کوبا، دومین شهر بزرگ این کشور به خاک سپرده شود. این گورستان در سال 1868 برای قربانیان جنگ استقلال ساخته شد.

شورای دولتی کوبا با …

رهبر انقلابی کوبا درگذشت / خداحافظ فیدل

فیدل کاسترو، رهبر انقلابی کوبا در سن 90 سالگی و به علت نارسایی های مربوط به کهولت سن درگذشت. تلویزیون دولتی کوبا جزییات بیشتری درباره مرگ او منتشر نکرد. به گفته خانواده کاسترو، جنازه او صبح روز گذشته به وقت محلی بنا بر آیین های رایج کوبا سوزانده شد.
9 روز عزای عمومی در کوبا اعلام شده و مراسم تدفین او قرار است چهارم دسامبر (14 آذر) در گورستان سانتا ایفیینا در شهر سانتیاگو کوبا، دومین شهر بزرگ این کشور به خاک سپرده شود. این گورستان در سال 1868 برای قربانیان جنگ استقلال ساخته شد.

شورای دولتی کوبا با …
رهبر انقلابی کوبا درگذشت / خداحافظ فیدل

«فیدل کاسترو» رهبر انقلاب ضد استعماری کوبا درگذشت

«فیدل کاسترو» رهبر انقلاب ضد استعماری کوبا درگذشت
سرویس خارجی: تلویزیون کوبا اعلام کرد که فیدل کاسترو رهبر پیشین و بنیانگذار انقلاب کوبا در سن ۹۰ سالگی درگذشت.
تلویزیون کوبا به نقل از رائول کاسترو برادر فیدل کاسترو، اعلام کرد که وی پس از سالها تحمل بیماری در گذشت.
رائول کاسترو در تلویزیون ملی این کشور با قرائت بیانیه ای گفت که طبق وصیت او، جنازه اش پس از مراسم تشییع سوزانده خواهد شد. راشا تودی اعلام کرد: در این بیانیه به علت دقیق مرگ فیدل کاسترو اشاره نشده است.
دولت کوبا ۹ روز عزای عمومی اعلام کرد. خبرگزاری رویترز هم در این زمینه اعلام کرد: درگذش …

«فیدل کاسترو» رهبر انقلاب ضد استعماری کوبا درگذشت

سرویس خارجی: تلویزیون کوبا اعلام کرد که فیدل کاسترو رهبر پیشین و بنیانگذار انقلاب کوبا در سن ۹۰ سالگی درگذشت.
تلویزیون کوبا به نقل از رائول کاسترو برادر فیدل کاسترو، اعلام کرد که وی پس از سالها تحمل بیماری در گذشت.
رائول کاسترو در تلویزیون ملی این کشور با قرائت بیانیه ای گفت که طبق وصیت او، جنازه اش پس از مراسم تشییع سوزانده خواهد شد. راشا تودی اعلام کرد: در این بیانیه به علت دقیق مرگ فیدل کاسترو اشاره نشده است.
دولت کوبا ۹ روز عزای عمومی اعلام کرد. خبرگزاری رویترز هم در این زمینه اعلام کرد: درگذش …
«فیدل کاسترو» رهبر انقلاب ضد استعماری کوبا درگذشت