قابل توجه شهرداری کرمانشاه / داشتن پست قائم مقام فاقد وجاهت قانونی است

قابل توجه شهرداری کرمانشاه / داشتن پست قائم مقام فاقد وجاهت قانونی است
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: تمامی دستگاه هایی که بخشنامه دولت به آنها ابلاغ شده، فاقد پست سازمانی «قائم مقام» هستند و با اصلاح عناوین این پست ها استفاده از این عناوین و پست های سازمانی وجاهت قانونی نخواهد داشت.( این درحالی است که متاسفانه شهردار محترم کرمانشاه آقای عبدالملکی را بعنوان قائم مقام !! خود منصوب نموده است که طبق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور معرفی قائم مقام غیرقانونی می باشد)

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: تمامی دستگاه هایی که بخشنامه دولت به آنها ابلاغ شده، فاقد پست سازمانی «قائم مقام» هستند و با اصلاح عناوین این پست ها استفاده از این عناوین و پست های سازمانی وجاهت قانونی نخواهد داشت.
به گزارش فارس، سازمان اداری و استخدامی کشور در واکنش به گزارش فارس با عنوان «فهرست 14 وزارتخانه ای که برخلاف قانون همچنان قائم مقام دارند» توضیحاتی را ارائه کرد که بدین شرح است.
1- سازمان اداری و استخدامی کشور با تماس وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در خصوص حذف پست سازمانی قائم مقام به صورت جداگانه نامه نگاری داشته است. این نامه ها برای وزارتخانه …

قابل توجه شهرداری کرمانشاه / داشتن پست قائم مقام فاقد وجاهت قانونی است

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: تمامی دستگاه هایی که بخشنامه دولت به آنها ابلاغ شده، فاقد پست سازمانی «قائم مقام» هستند و با اصلاح عناوین این پست ها استفاده از این عناوین و پست های سازمانی وجاهت قانونی نخواهد داشت.( این درحالی است که متاسفانه شهردار محترم کرمانشاه آقای عبدالملکی را بعنوان قائم مقام !! خود منصوب نموده است که طبق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور معرفی قائم مقام غیرقانونی می باشد)

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: تمامی دستگاه هایی که بخشنامه دولت به آنها ابلاغ شده، فاقد پست سازمانی «قائم مقام» هستند و با اصلاح عناوین این پست ها استفاده از این عناوین و پست های سازمانی وجاهت قانونی نخواهد داشت.
به گزارش فارس، سازمان اداری و استخدامی کشور در واکنش به گزارش فارس با عنوان «فهرست 14 وزارتخانه ای که برخلاف قانون همچنان قائم مقام دارند» توضیحاتی را ارائه کرد که بدین شرح است.
1- سازمان اداری و استخدامی کشور با تماس وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در خصوص حذف پست سازمانی قائم مقام به صورت جداگانه نامه نگاری داشته است. این نامه ها برای وزارتخانه …
قابل توجه شهرداری کرمانشاه / داشتن پست قائم مقام فاقد وجاهت قانونی است

مستند «قائم مقام» در سانس هایی محدود اکران می شود

مستند «قائم مقام» در سانس هایی محدود اکران می شود
در ادامه اکران های عمومی؛ مستند «قائم مقام» در سانس هایی محدود اکران می شود ارسال زمان بندی شده:  یکشنبه, 12 آذر, 1396 – 15:30 از سه شنبه این هفته مستند قائم مقام در سانس هایی محدود در سالن سوره حوزه هنری به نمایش درخواهد آمد. از سه شنبه این هفته مستند قائم مقام در سانس هایی محدود در سالن سوره حوزه هنری به نمایش درخواهد آمد.

مستند «قائم مقام» در سانس هایی محدود اکران می شود

در ادامه اکران های عمومی؛ مستند «قائم مقام» در سانس هایی محدود اکران می شود ارسال زمان بندی شده:  یکشنبه, 12 آذر, 1396 – 15:30 از سه شنبه این هفته مستند قائم مقام در سانس هایی محدود در سالن سوره حوزه هنری به نمایش درخواهد آمد. از سه شنبه این هفته مستند قائم مقام در سانس هایی محدود در سالن سوره حوزه هنری به نمایش درخواهد آمد.
مستند «قائم مقام» در سانس هایی محدود اکران می شود

اکران مستند جنجالی «قائم مقام» در مورد آیت الله منتظری

اکران مستند جنجالی «قائم مقام» در مورد آیت الله منتظری
علی صدری نیا کارگردان مستند جنجالی “قائم مقام” که درباره زندگی آیت الله منتظری است، اعلام کرد که جمعه این مستند اکران عمومی می شود.

اکران مستند جنجالی «قائم مقام» در مورد آیت الله منتظری

علی صدری نیا کارگردان مستند جنجالی “قائم مقام” که درباره زندگی آیت الله منتظری است، اعلام کرد که جمعه این مستند اکران عمومی می شود.
اکران مستند جنجالی «قائم مقام» در مورد آیت الله منتظری