ممنوعیت دریافت عوارض از عوارضی «قزوین-زنجان» تا اطلاع ثانوی

ممنوعیت دریافت عوارض از عوارضی «قزوین-زنجان» تا اطلاع ثانوی
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: در آزادراه «قزوین – زنجان» برخی نقاط با مشکل تخریب آسفالت و خاموش بودن روشنایی در فواصل طولانی و عدم ترمیم گاردریل هایی که در تصادفات تخریب شده و مشکلاتی در علائم راهنمایی و رانندگی وجود دارد که با توجه به همین دلایل و تا رفع کلیه عیوب و مشکلات این محور، دریافت عوارض از سوی شرکت مربوطه به دستور دادستانی ممنوع شد.

ممنوعیت دریافت عوارض از عوارضی «قزوین-زنجان» تا اطلاع ثانوی

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: در آزادراه «قزوین – زنجان» برخی نقاط با مشکل تخریب آسفالت و خاموش بودن روشنایی در فواصل طولانی و عدم ترمیم گاردریل هایی که در تصادفات تخریب شده و مشکلاتی در علائم راهنمایی و رانندگی وجود دارد که با توجه به همین دلایل و تا رفع کلیه عیوب و مشکلات این محور، دریافت عوارض از سوی شرکت مربوطه به دستور دادستانی ممنوع شد.
ممنوعیت دریافت عوارض از عوارضی «قزوین-زنجان» تا اطلاع ثانوی