شاید «قسم به شاخه نبات» افاقه کند

شاید «قسم به شاخه نبات» افاقه کند
طراحی های چندباره خیابان مقابل آرامگاه حافظ این روزها همه را کلافه کرده است. انگار باید تصمیم گیران را به شاخه نبات حافظ قسم دادکه به یک راهکار دائمی مناسب برای این محورگردشگری برسند. به گزارش مهر، این خیابان همه را کلافه کرده است. رانندگان خودرو، گردشگران، کارمندان ادارات مستقر در محدوده حافظیه و . . . همه از طراحی های روزانه خیابان حافظه می نالند. خیابانی که آرامگاه حافظ در آن واقع شده و هر ساله صدها هزار گردشگر از این محور برای بازدید استفاده می کنند و احتمالا اگر حافظ هم این روزها می توانست زبان به سخن باز کند حتما از سرگیجه ناشی از طراحی هر روزه محل اقامتش شاکی بود. خیابان حافظیه تا سال ۹۲ در هر دو مسیر رفت و برگشت محل عبور و مرور خودرو بدون محدودیت بود تا اینکه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در یکی از اقدامات خود اعلام کرد که این محور باید به گذر هنر تبدیل شود. گذر هنر شرایط ویژه ای داشت یکی اینکه تردد خودرو از محور برداشته می شد و گروه های هنری در مناسبت های مختلف می توانستند هنر خود را به در فضای عمومی خیابان عرضه کنند حتی کار به جایی رسید که کف خیابان نیز سنگ فرش شد تا …

شاید «قسم به شاخه نبات» افاقه کند

طراحی های چندباره خیابان مقابل آرامگاه حافظ این روزها همه را کلافه کرده است. انگار باید تصمیم گیران را به شاخه نبات حافظ قسم دادکه به یک راهکار دائمی مناسب برای این محورگردشگری برسند. به گزارش مهر، این خیابان همه را کلافه کرده است. رانندگان خودرو، گردشگران، کارمندان ادارات مستقر در محدوده حافظیه و . . . همه از طراحی های روزانه خیابان حافظه می نالند. خیابانی که آرامگاه حافظ در آن واقع شده و هر ساله صدها هزار گردشگر از این محور برای بازدید استفاده می کنند و احتمالا اگر حافظ هم این روزها می توانست زبان به سخن باز کند حتما از سرگیجه ناشی از طراحی هر روزه محل اقامتش شاکی بود. خیابان حافظیه تا سال ۹۲ در هر دو مسیر رفت و برگشت محل عبور و مرور خودرو بدون محدودیت بود تا اینکه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در یکی از اقدامات خود اعلام کرد که این محور باید به گذر هنر تبدیل شود. گذر هنر شرایط ویژه ای داشت یکی اینکه تردد خودرو از محور برداشته می شد و گروه های هنری در مناسبت های مختلف می توانستند هنر خود را به در فضای عمومی خیابان عرضه کنند حتی کار به جایی رسید که کف خیابان نیز سنگ فرش شد تا …
شاید «قسم به شاخه نبات» افاقه کند