نقاط «قوت و ضعف» منطقی و منصفانه بیان شود/ حمایت قاطع از نیروی انتظامی

نقاط «قوت و ضعف» منطقی و منصفانه بیان شود/ حمایت قاطع از نیروی انتظامی
خبرگزاری شبستان: امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به اینکه اگر منطقی و منصفانه به نقاط قوت و ضعف توجه شود دیگر دشمن نمی تواند سیاه نمایی و اخلال ایجاد کند، گفت: نباید توقعات مطلق داشته باشیم و باید بدانیم همه چیز نسبی است.

نقاط «قوت و ضعف» منطقی و منصفانه بیان شود/ حمایت قاطع از نیروی انتظامی

خبرگزاری شبستان: امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به اینکه اگر منطقی و منصفانه به نقاط قوت و ضعف توجه شود دیگر دشمن نمی تواند سیاه نمایی و اخلال ایجاد کند، گفت: نباید توقعات مطلق داشته باشیم و باید بدانیم همه چیز نسبی است.
نقاط «قوت و ضعف» منطقی و منصفانه بیان شود/ حمایت قاطع از نیروی انتظامی