کردهای سوریه «قیام عمومی» اعلام کردند

کردهای سوریه «قیام عمومی» اعلام کردند
نظام خودمختار کردها در شمال سوریه امروز (سه شنبه) برای دفاع از عفرین «قیام عمومی» اعلام کرد.

کردهای سوریه «قیام عمومی» اعلام کردند

نظام خودمختار کردها در شمال سوریه امروز (سه شنبه) برای دفاع از عفرین «قیام عمومی» اعلام کرد.
کردهای سوریه «قیام عمومی» اعلام کردند