انتظار رشد قیمت مسکن متناسب با تورم عمومی کشور در سال آینده

انتظار رشد قیمت مسکن متناسب با تورم عمومی کشور در سال آینده
یک کارشناس حوزه مسکن گفت: در حال حاضر سود سرمایه گذاری در حوزه مسکن در حد نرخ تورم و در نقطه معقولی قرار دارد پس سال آینده شاهد رشد آنچنانی قیمت در بازار مسکن نخواهیم بود، حتی امکان کاهش قیمت هم وجود دارد.

انتظار رشد قیمت مسکن متناسب با تورم عمومی کشور در سال آینده

یک کارشناس حوزه مسکن گفت: در حال حاضر سود سرمایه گذاری در حوزه مسکن در حد نرخ تورم و در نقطه معقولی قرار دارد پس سال آینده شاهد رشد آنچنانی قیمت در بازار مسکن نخواهیم بود، حتی امکان کاهش قیمت هم وجود دارد.
انتظار رشد قیمت مسکن متناسب با تورم عمومی کشور در سال آینده

قیمت بنزین نقطه عطف بودجه سال آینده

قیمت بنزین نقطه عطف بودجه سال آینده
اقتصاد , اقتصاد ایران , انرژی – صنعت – معدن و تجارت , سایر حوزه های اقتصادی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد که مجلس با افزایش نرخ حامل های انرژی مخالفت کرده و افزایش قیمت بنزین خط قرمز نمایندگان است.
به گزارش پایگاه خبر ی جامعه خبر ، رحیم زارع افزایش ۲۰ درصدی نرخ آب و گازوئیل را طبق لایحه بودجه سال آینده یادآور شد و اظهار کرد: افزایش قیمت بنزین خط قرمز نمایندگان مردم است چون متناسب با افزایش چند برابری سالهای قبل آن خدماتی به مردم ارائه نشده و به همین دلیل این بخشهای لایحه با یکسری اصلاحات در کمیسیون تلفیق و مجلس مواجه می شود.
بر اساس این خبر ، نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: از میزان کل بودجه ۳۶۸ هزار میلیارد تومان منابع عمومی بودجه ۵۶ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی و ۸۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی تعیین و طبقه بندی شده است. در دو فصل اشتغال و حمایت از تولید ۵۸ هزار میلیارد تومان از محل منابع تخصیص داده شده که این بخشها منطبق با سیاست اقتصاد مقاومتی است.
زارع تاکید کرد: در جاهایی از لایحه هم برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومت …

قیمت بنزین نقطه عطف بودجه سال آینده

اقتصاد , اقتصاد ایران , انرژی – صنعت – معدن و تجارت , سایر حوزه های اقتصادی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد که مجلس با افزایش نرخ حامل های انرژی مخالفت کرده و افزایش قیمت بنزین خط قرمز نمایندگان است.
به گزارش پایگاه خبر ی جامعه خبر ، رحیم زارع افزایش ۲۰ درصدی نرخ آب و گازوئیل را طبق لایحه بودجه سال آینده یادآور شد و اظهار کرد: افزایش قیمت بنزین خط قرمز نمایندگان مردم است چون متناسب با افزایش چند برابری سالهای قبل آن خدماتی به مردم ارائه نشده و به همین دلیل این بخشهای لایحه با یکسری اصلاحات در کمیسیون تلفیق و مجلس مواجه می شود.
بر اساس این خبر ، نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: از میزان کل بودجه ۳۶۸ هزار میلیارد تومان منابع عمومی بودجه ۵۶ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی و ۸۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی تعیین و طبقه بندی شده است. در دو فصل اشتغال و حمایت از تولید ۵۸ هزار میلیارد تومان از محل منابع تخصیص داده شده که این بخشها منطبق با سیاست اقتصاد مقاومتی است.
زارع تاکید کرد: در جاهایی از لایحه هم برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومت …
قیمت بنزین نقطه عطف بودجه سال آینده

پیش‌ بینی قیمت مرغ طی روزهای آینده

پیش‌ بینی قیمت مرغ طی روزهای آینده
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی قیمت مرغ از چند روز آینده حدود 600 تومان افزایش می‌یابد که البته تا قیمت مصوب 7هزار تومانی هنوز فاصله دارد.

پیش‌ بینی قیمت مرغ طی روزهای آینده

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی قیمت مرغ از چند روز آینده حدود 600 تومان افزایش می‌یابد که البته تا قیمت مصوب 7هزار تومانی هنوز فاصله دارد.
پیش‌ بینی قیمت مرغ طی روزهای آینده

فروش بک لینک

آزادسازی قیمت خودرو در 10 سال آینده

وزیر صنعت از تدوین برنامه راهبردی صنعت خودرو خبر داد و گفت: براساس این برنامه راهبردی، قیمت خودرو ظرف ۱۰ سال باید آزاد شود.

بازی آزاد

ماشین های جدید