انتظار رشد قیمت مسکن متناسب با تورم عمومی کشور در سال آینده

انتظار رشد قیمت مسکن متناسب با تورم عمومی کشور در سال آینده
یک کارشناس حوزه مسکن گفت: در حال حاضر سود سرمایه گذاری در حوزه مسکن در حد نرخ تورم و در نقطه معقولی قرار دارد پس سال آینده شاهد رشد آنچنانی قیمت در بازار مسکن نخواهیم بود، حتی امکان کاهش قیمت هم وجود دارد.

انتظار رشد قیمت مسکن متناسب با تورم عمومی کشور در سال آینده

یک کارشناس حوزه مسکن گفت: در حال حاضر سود سرمایه گذاری در حوزه مسکن در حد نرخ تورم و در نقطه معقولی قرار دارد پس سال آینده شاهد رشد آنچنانی قیمت در بازار مسکن نخواهیم بود، حتی امکان کاهش قیمت هم وجود دارد.
انتظار رشد قیمت مسکن متناسب با تورم عمومی کشور در سال آینده

قیمت بنزین نقطه عطف بودجه سال آینده

قیمت بنزین نقطه عطف بودجه سال آینده
اقتصاد , اقتصاد ایران , انرژی – صنعت – معدن و تجارت , سایر حوزه های اقتصادی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد که مجلس با افزایش نرخ حامل های انرژی مخالفت کرده و افزایش قیمت بنزین خط قرمز نمایندگان است.
به گزارش پایگاه خبر ی جامعه خبر ، رحیم زارع افزایش ۲۰ درصدی نرخ آب و گازوئیل را طبق لایحه بودجه سال آینده یادآور شد و اظهار کرد: افزایش قیمت بنزین خط قرمز نمایندگان مردم است چون متناسب با افزایش چند برابری سالهای قبل آن خدماتی به مردم ارائه نشده و به همین دلیل این بخشهای لایحه با یکسری اصلاحات در کمیسیون تلفیق و مجلس مواجه می شود.
بر اساس این خبر ، نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: از میزان کل بودجه ۳۶۸ هزار میلیارد تومان منابع عمومی بودجه ۵۶ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی و ۸۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی تعیین و طبقه بندی شده است. در دو فصل اشتغال و حمایت از تولید ۵۸ هزار میلیارد تومان از محل منابع تخصیص داده شده که این بخشها منطبق با سیاست اقتصاد مقاومتی است.
زارع تاکید کرد: در جاهایی از لایحه هم برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومت …

قیمت بنزین نقطه عطف بودجه سال آینده

اقتصاد , اقتصاد ایران , انرژی – صنعت – معدن و تجارت , سایر حوزه های اقتصادی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد که مجلس با افزایش نرخ حامل های انرژی مخالفت کرده و افزایش قیمت بنزین خط قرمز نمایندگان است.
به گزارش پایگاه خبر ی جامعه خبر ، رحیم زارع افزایش ۲۰ درصدی نرخ آب و گازوئیل را طبق لایحه بودجه سال آینده یادآور شد و اظهار کرد: افزایش قیمت بنزین خط قرمز نمایندگان مردم است چون متناسب با افزایش چند برابری سالهای قبل آن خدماتی به مردم ارائه نشده و به همین دلیل این بخشهای لایحه با یکسری اصلاحات در کمیسیون تلفیق و مجلس مواجه می شود.
بر اساس این خبر ، نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: از میزان کل بودجه ۳۶۸ هزار میلیارد تومان منابع عمومی بودجه ۵۶ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی و ۸۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی تعیین و طبقه بندی شده است. در دو فصل اشتغال و حمایت از تولید ۵۸ هزار میلیارد تومان از محل منابع تخصیص داده شده که این بخشها منطبق با سیاست اقتصاد مقاومتی است.
زارع تاکید کرد: در جاهایی از لایحه هم برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومت …
قیمت بنزین نقطه عطف بودجه سال آینده

قیمت خرید غیبت سربازی در بودجه سال ۹۷

قیمت خرید غیبت سربازی در بودجه سال ۹۷
در لایحه بودجه سال ۹۷ پیشنهاد شده است دولت مانند سال های گذشته، مشمولانی را که هشت سال غیبت دارند، در صورت دریافت جریمه به صورت نقد و اقساط، معاف کند
 حسن روحانی، رییس جمهور امروز لایحه بودجه سال ۹۷ را تقدیم مجلس کرد. در تبصره ۱۱ این لایحه دوباره به دولت اجازه داده شده است که مشمولان غایب را با دریافت جریمه، معاف از سربازی کند. در این تبصره آمده است:
به دولت اجازه داده میشود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت بهصورت نقد و اقساطی کـه تـا پایـان سـال 1397 تسـویه میشود، معاف کند. تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیتهای مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود و تـا سـقف سـیزده هـزار و پانصـد میلیـون ریال در قالب ردیف 23 -530000 جدول شماره (9 (این قانون به صورت مساوی به ردیفهای ذیربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادلـه بـا سـازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص مییابد. میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر میباشد:
1 -به ازای …

قیمت خرید غیبت سربازی در بودجه سال ۹۷

در لایحه بودجه سال ۹۷ پیشنهاد شده است دولت مانند سال های گذشته، مشمولانی را که هشت سال غیبت دارند، در صورت دریافت جریمه به صورت نقد و اقساط، معاف کند
 حسن روحانی، رییس جمهور امروز لایحه بودجه سال ۹۷ را تقدیم مجلس کرد. در تبصره ۱۱ این لایحه دوباره به دولت اجازه داده شده است که مشمولان غایب را با دریافت جریمه، معاف از سربازی کند. در این تبصره آمده است:
به دولت اجازه داده میشود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت بهصورت نقد و اقساطی کـه تـا پایـان سـال 1397 تسـویه میشود، معاف کند. تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیتهای مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود و تـا سـقف سـیزده هـزار و پانصـد میلیـون ریال در قالب ردیف 23 -530000 جدول شماره (9 (این قانون به صورت مساوی به ردیفهای ذیربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادلـه بـا سـازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص مییابد. میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر میباشد:
1 -به ازای …
قیمت خرید غیبت سربازی در بودجه سال ۹۷

قیمت دلار در روزهای نخست سال 95

قیمت دلار در روزهای نخست سال 95
فعالان بازار معتقدند قیمت دلار در روزهای اخیر که افزایش یافته بیش از همه متاثر از نوسان قیمت درهم در بازار بوده است و بر همین اساس ممکن است ایت عامل در روزهای آینده نیز بر بازار ارز تاثیرگذار باشد.

قیمت دلار در روزهای نخست سال 95

فعالان بازار معتقدند قیمت دلار در روزهای اخیر که افزایش یافته بیش از همه متاثر از نوسان قیمت درهم در بازار بوده است و بر همین اساس ممکن است ایت عامل در روزهای آینده نیز بر بازار ارز تاثیرگذار باشد.
قیمت دلار در روزهای نخست سال 95

خرید بک لینک

پیش‌بینی قیمت نفت در سال 2016

پیش‌بینی قیمت نفت در سال 2016
پیش‌بینی‌های موسسات بین‌المللی معتبر حاکی از آن است که قیمت هر بشکه نفت خام برنت در سال 2016 در دامنه 37 تا 50.4 دلار خواهد بود

پیش‌بینی قیمت نفت در سال 2016

پیش‌بینی‌های موسسات بین‌المللی معتبر حاکی از آن است که قیمت هر بشکه نفت خام برنت در سال 2016 در دامنه 37 تا 50.4 دلار خواهد بود
پیش‌بینی قیمت نفت در سال 2016

سایت خبری زندگی

میهن دانلود

قیمت‌ خودرو در سال 95

قیمت‌ خودرو در سال 95
در این گزارش فهرست قیمت برخی از خودروهای موجود در بازار در اولین روزهای نوروزی سال 1395 آورده شده است.

قیمت‌ خودرو در سال 95

در این گزارش فهرست قیمت برخی از خودروهای موجود در بازار در اولین روزهای نوروزی سال 1395 آورده شده است.
قیمت‌ خودرو در سال 95

کرمان نیوز

ورزشی

قیمت مسکن در سال 95 افزایش می یابد؟

قیمت مسکن در سال 95 افزایش می یابد؟
یک کارشناس حوزه مسکن گفت: «در سال 95 بازار مسکن به آهستگی از رکود خارج می شود و تعداد معاملات افزایش پیدا می کند و در این شرایط تا حدودی با افزایش قیمت مسکن به خصوص در نیمه دوم سال 95 مواجه خواهیم شد؛ هرچند به دلیل عرضه مناسب مسکن و موفقیت دولت در ایجاد ثبات در متغیرهای ارزی و نرخ تورم عمومی، شوک قیمتی در بازار مسکن وجود نخواهد داشت.»

قیمت مسکن در سال 95 افزایش می یابد؟

یک کارشناس حوزه مسکن گفت: «در سال 95 بازار مسکن به آهستگی از رکود خارج می شود و تعداد معاملات افزایش پیدا می کند و در این شرایط تا حدودی با افزایش قیمت مسکن به خصوص در نیمه دوم سال 95 مواجه خواهیم شد؛ هرچند به دلیل عرضه مناسب مسکن و موفقیت دولت در ایجاد ثبات در متغیرهای ارزی و نرخ تورم عمومی، شوک قیمتی در بازار مسکن وجود نخواهد داشت.»
قیمت مسکن در سال 95 افزایش می یابد؟

آهنگ جدید

موبایل دوستان

قیمت دلار، سکه و طلا در آخرین روز سال

قیمت دلار، سکه و طلا در آخرین روز سال
دلار آمریکا در بازار امروز (شنبه) با روندی افزایشی نسبت به هفته گذشته 3468 تومان عرضه می‌شود و سکه تمام طرح جدید نیز یک میلیون و 12 هزار و 500 تومان به فروش می‌رسد.

قیمت دلار، سکه و طلا در آخرین روز سال

دلار آمریکا در بازار امروز (شنبه) با روندی افزایشی نسبت به هفته گذشته 3468 تومان عرضه می‌شود و سکه تمام طرح جدید نیز یک میلیون و 12 هزار و 500 تومان به فروش می‌رسد.
قیمت دلار، سکه و طلا در آخرین روز سال

روزنامه ایران

خرید غذا

دلایل افت قیمت نفت در سال 2015

موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارشی را منتشر کرده است که در آن بازار جهانی نفت خام فصل چهارم سال 2015 بررسی شده است. در متن این گزارش آمده است: میانگین قیمت نفت خام برنت از 50 دلار در فصل سوم به 43 دلار در فصل چهارم سال 2015 رسیده است. هرچند که در اوایل فصل حمله روسیه به مواضع گروه‌های تروریستی در سوریه و افزایش تنش میان روسیه و ترکیه اندکی قیمت نفت بالا رفت ولی این افزایش قیمت موقتی بود. به گونه‌ای که انتشار اطلاعات مربوط به کاهش فعالیت‌های کارخانه‌های چین، رشد تولید نفت اوپک، برگزاری جلسه چهارم دسامبر اوپک و به توافق نرسیدن اعضا بر سر کاهش تولید سبب کاهش شدید قیمت‌ها در این فصل شد.در بخش دیگری از این گزارش آمده است: اخبار منتشر شده از آمریکا هم به کاهش بیشتر قیمت‌ها دامن زد. به این ترتیب که افزایش ارزش دلار به دنبال افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر سبب کاهش قیمت نفت شد زیرا از یک طرف تقاضای نفت به دلیل گران‌تر شدن نفت برای کشورهای واردکننده کاهش می‌یابد و از طرف دیگر افزایش ارزش دلار سبب می‌شود تولیدکننده‌های نفت به جز آمریکا بتوانند سطوح فعلی تولید خود را حفظ کنند زیرا نفت را به دلار می‌فروشند ولی هزینه‌هایشان بر حسب پول محلی است بنابراین سود این شرکت‌ها بر حسب پول محلی افزایش می‌یابد.علاوه بر این، آمریکا ممنوعیت چهل ساله صادرات نفت را برداشت. از سوی دیگر موسسه بیکر هیوز هم اعلام کرد تعداد دکل‌های حفاری آمریکا در ماه دسامبر بالا رفته است و افزایش تعداد دکل‌های حفاری آمریکا در شرایط قیمت‌های پایین نفت به معنی افزایش بهره‌وری تولیدکننده‌های نفت است و لذا تولید این شرکت‌ها چندان کاهش نخواهد یافت.در بخش دیگری از این گزارش درباره دلایل دیگر کاهش قیمت نفت خام در فصل چهارم سال 2015 آمده است: علاوه براین در هفته منتهی به 25 دسامبر اداره مطالعات انرژی آمریکا اعلام کرده است: موجودی نفت خام این کشور افزایش یافته‌است و طی 80 سال اخیر، این اولین باری بود که ذخایر نفت خام آمریکا در پایان سال بالا رفته است.همچنین رشد تقاضای جهانی نفت در این فصل مثبت ولی کاهنده بود که عمده‌ترین دلیل آن گرم‌تر بودن نسبی دما در اروپا و آمریکای شمالی است.در این گزارش اشاره‌ای به گزارش‌ صندوق بین‌المللی پول شده و آمده است:بر مبنای گزارش صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان از 3.4 درصد در سال 2014 به 3.1 درصد در سال 2015 کاهش یافته‌است. اگرچه رشد اقتصاد جهان کاهش یافته است ولی به دلیل پایین بودن قیمت نفت، آژانس بین‌المللی انرژی رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2015 میلادی را 1.8 میلیون بشکه در روز برآورد کرده که بیشترین میزان طی پنج سال گذشته بوده است.همچنین در این گزارش آمده است: به هر حال افزایش رشد اقتصادی، افزایش تقاضای جهانی نفت را به ذهن متبادر می‌کند اما پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، حاکی از کاهش رشد تقاضای نفت از 1.8 میلیون بشکه در روز در سال 2015 به 1.2 میلیون بشکه در روز در سال 2016 است. این در حالی است که اولا وجود مازاد عرضه 1.5 میلیون بشکه‌ای سبب افزایش ذخایر نفت خام جهان شده است. به گونه‌ای که میزان ذخایر نفت خام در سال 2015 میلادی به 4.4 میلیارد بشکه افزایش یافته است. حال آن‌که میانگین پنج ساله ذخایر 3.8 میلیارد بشکه بوده است. ثانیا، به نقل از صندوق بین‌المللی پول، ترکیب رشد اقتصادی جهان در حال تغییر است و افزایش رشد اقتصادی عمدتا در کشورهای توسعه یافته صورت می‌گیرد. با توجه به کاهش رشد اقتصادهای نوظهور انتظار می‌رود افزایش چشمگیری در تقاضای نفت وجود نداشته باشد.در بخش دیگری از این گزارش درباره طرف عرضه بازار نفت جهانی در فصل چهارم سال 2015 آمده است: « تولید نفت خام اوپک در ماه اکتبر به دلیل کاهش تولید عربستان و عراق کاهش یافته است ولی در ماه نوامبر، افزایش تولید عراق سبب افزایش تولید اوپک شده است. عراق در ماه نوامبر رکورد تولید نفت خام خود را شکست و 4.5 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که 0.7 میلیون بشکه از میانگین نیمه نخست سال 2015 بیشتر است.»توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی در جنوب، پمپاژ نفت در خشکی، بهبود کیفیت نفت خام سبک و سنگین بصره و افزایش ظرفیت خطوط لوله منطقه کردستان به شمال از مهم‌ترین دلایل افزایش تولید نفت عراق بوده است. پیش‌بینی می‌شود رشد تولید نفت عراق در سال 5502 با آهنگ کمتری ادامه یابد زیرا محدودیت بودجه دولت عراق باعث شده است شرکت‌های بین‌المللی در جنوب برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند.همچنین در این گزارش درباره تولید نفت خام کشورهای غیر اوپک، چنین توضیح داده شده است: در فصل چهارم سال 2015 روزانه 58.6 میلیون بشکه بوده است که نسبت به فصل سوم 0.4 میلیون بشکه در روز افزایش داشته است، در ماه نوامبر تولید بالای روسیه و قزاقستان با کاهش تولید برزیل در نتیجه اعتصابات کارگران جبران شد. در ماه دسامبر تولید نفت خام آمریکا نسبت به ماه نوامبر 80 هزار بشکه کاهش داشته است.رشد تولید نفت کشورهای غیراوپک، در سال 2014 معادل 2.5 میلیون بشکه در روز بوده است که عمدتا ناشی از افزایش تولید آمریکا است. اما با شروع سال 2015 رشد روزانه تولید نفت این کشورها به 1.1 میلیون بشکه کاهش یافت. نکته قابل توجه آن است که انتظار می‌رود این روند کاهشی رشد تولید، ادامه یابد و در سال 2016 رشد تولید این کشورها منفی شود و تولید آن ها به 0.3 میلیون بشکه از سال قبل هم پایین‌تر رود. زیرا هم حفاری بین چاهی کشورهای غیراوپک در میادین متعارف افت کرده است و هم تعداد دکل‌های حفاری آمریکا در ماه ژانویه سال 2016 نسبت به ماه مشابه سال قبل، 60 درصد کاهش یافته است.در این گزارش درباره نفت آمریکا چنین گزارش داده شده است: تولیدات نفت سبک آمریکا ویژگی‌های منحصر به فردی دارند، نرخ کاهش تولید در این میادین بالاست و زمان مورد نیاز سرمایه‌گذاری آن‌ها به مراتب پایین‌تر از تولیدات نفت متعارف است و لذا در شرایط قیمت‌های پایین، سرمایه‌گذاری و تولید در این میادین کاهش می‌یابد بنابراین پیش‌بینی می‌شود تولید نفت آمریکا در سال در سال 2016، حدود 0.4 میلیون بشکه در روز افت کند و در سال 2017، بدون تغییر بماند.میانگین قیمت نفت خام برنت در سال 2015 ، حدود 52 دلار بود که نسبت به سال 2014، حدود 42 دلار کاهش داشته است. پیش‌بینی می‌شود روند کاهشی در سال 2016 نیز ادامه یابد به طوری که میانگین پیش‌بینی چهار موسسه معتبر بین‌المللی صندوق بین المللی پول، اداره اطلاعات انرژی آمریکا، بانک جهانی و گلدمن ساکس)، از میانگین قیمت نفت خام برنت دریای شمال در سال 2016 حدود 41 دلار در هر بشکه است. زیرا با وجودی که انباشت موجودی نفت در سال 2015 بیشتر از میانگین 5 سال گذشته بوده است، به نقل از اداره اطلاعات انرژی آمریکا، پیش‌بینی می‌شود در سال 2016 نیز بر موجودی نفت اضافه شود.بیشترین حجم موجودی در نیمه ابتدایی سال 2016 ایجاد شده و باعث می‌شود قیمت نفت تا ماه آوریل 2016، زیر 40 دلار باشد. از سوی دیگر رشد تقاضای نفت در سال 2016 نیز کمتر از سال 2015 پیش‌بینی شده است و برآوردها حاکی از آن است که عرضه نفت خام نیز کاهش نخواهد یافت. بنابراین در سال 2016 همچنان جهان مواجه با مازاد عرضه است و بنابراین قیمت‌ها کاهشی خواهد بود.علاوه بر این، گلدمن ساکس اعلام کرده است که انباشت نفت به گونه‌ای است که ذخایر به ظرفیت عملیاتی خود نزدیک شده‌اند لذا ضروری است که قیمت نفت کاهش بیشتری یابد تا از حجم تولید کاسته شود به همین دلیل حداقل قیمت نفت میتواند 20 دلار باشد تا تولیدکنندگان نفت، تولید خود را کاهش دهند. همچنین صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است سال آینده کف قیمت نفت میتواند بین 20 تا 30 دلار باشد. موسسه مالی مورگان استنلی افزایش ارزش دلار را عمده‌ترین دلیل کاهش قیمت نفت در سال 2016 می داند و معتقد است قیمت نفت به 20 دلار کاهش خواهد یافت.

cars

اسکای نیوز

آزادسازی قیمت خودرو در 10 سال آینده

وزیر صنعت از تدوین برنامه راهبردی صنعت خودرو خبر داد و گفت: براساس این برنامه راهبردی، قیمت خودرو ظرف ۱۰ سال باید آزاد شود.

بازی آزاد

ماشین های جدید