اعلام قیمت مصوب شیرینی عید

اعلام قیمت مصوب شیرینی عید
پایگاه انقلاب نیوز: رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی با اشاره به افزایش قیمت اقلام مصرفی برای تهیه شیرینی گفت: علی رغم این افزایش قیمت ها، قیمت شیرینی برای ایام عید افزایش نخواهد یافت.

اعلام قیمت مصوب شیرینی عید

پایگاه انقلاب نیوز: رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی با اشاره به افزایش قیمت اقلام مصرفی برای تهیه شیرینی گفت: علی رغم این افزایش قیمت ها، قیمت شیرینی برای ایام عید افزایش نخواهد یافت.
اعلام قیمت مصوب شیرینی عید

احتمال تغییر قیمت شیرینی

احتمال تغییر قیمت شیرینی
رییس اتحادیه قنادان گفت: با توجه به افزایش قیمت دستمزدها، حامل های انرژی و دیگر هزینه های جاری، پیشنهاد افزایش قیمت شیرینی را اعلام کردیم که هنوز میزان آن مصوب و نهایی نشده است.

احتمال تغییر قیمت شیرینی

رییس اتحادیه قنادان گفت: با توجه به افزایش قیمت دستمزدها، حامل های انرژی و دیگر هزینه های جاری، پیشنهاد افزایش قیمت شیرینی را اعلام کردیم که هنوز میزان آن مصوب و نهایی نشده است.
احتمال تغییر قیمت شیرینی

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 9

تکنولوژی جدید