«لاتاری» پرمخاطب ترین فیلم جشنواره فجر سی و ششم تاکنون

«لاتاری» پرمخاطب ترین فیلم جشنواره فجر سی و ششم تاکنون
خبرگزاری میزان- تا 18 بهمن، «لاتاری» بیشترین سانس های فوق العاده جشنواره فجر را به خود اختصاص داده؛ لاتاری پرمخاطب ترین فیلم جشنواره فجر سی و ششم است.

«لاتاری» پرمخاطب ترین فیلم جشنواره فجر سی و ششم تاکنون

خبرگزاری میزان- تا 18 بهمن، «لاتاری» بیشترین سانس های فوق العاده جشنواره فجر را به خود اختصاص داده؛ لاتاری پرمخاطب ترین فیلم جشنواره فجر سی و ششم است.
«لاتاری» پرمخاطب ترین فیلم جشنواره فجر سی و ششم تاکنون