جمع آوری دو فرآورده فاقد مجوز «لارجر» و «فموشن» از بازار

جمع آوری دو فرآورده فاقد مجوز «لارجر» و «فموشن» از بازار
سرویس اجتماعی – روابط عمومی سازمان غذا و دارو، نسبت به جمع آوری دو فرآورده فاقد مجوز با نام های «لارجر» و «فموشن» از سطح عرضه اقدام کرد.
به گزارش فانوس ، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: با توجه به بازدید های صورت پذیرفته توسط کارشناسان اداره کل فراورده های طبیعی سنتی و مکمل، دو محصول لارجر و فموشن شرکت نوش داروی البرز به علت نامشخص بودن محل تولید، عدم تایید نام تجاری و موارد مصرف قید شده بر روی بسته بندی، مورد تایید سازمان غذا و دارو نیستند.
بنابر گزارش روابط عمومی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور موظف شده اند که نسبت به جمع آوری فرآورده های مورد اشاره از سطح عرضه اقدام لازم و فوری انجام دهند از مصرف کنندگانی که این محصولات را در سطح عرضه مشاهده می کنند خواست موارد را به معاونت های غذا و دارو اعلام و یا با شماره تلفن ۶۶۴۰۵۵۶۹ سازمان غذا و دارو را برای انجام اقدامات قانونی مطلع نمایند.
منبع : مهر
انتهای پیام/

جمع آوری دو فرآورده فاقد مجوز «لارجر» و «فموشن» از بازار

سرویس اجتماعی – روابط عمومی سازمان غذا و دارو، نسبت به جمع آوری دو فرآورده فاقد مجوز با نام های «لارجر» و «فموشن» از سطح عرضه اقدام کرد.
به گزارش فانوس ، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: با توجه به بازدید های صورت پذیرفته توسط کارشناسان اداره کل فراورده های طبیعی سنتی و مکمل، دو محصول لارجر و فموشن شرکت نوش داروی البرز به علت نامشخص بودن محل تولید، عدم تایید نام تجاری و موارد مصرف قید شده بر روی بسته بندی، مورد تایید سازمان غذا و دارو نیستند.
بنابر گزارش روابط عمومی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور موظف شده اند که نسبت به جمع آوری فرآورده های مورد اشاره از سطح عرضه اقدام لازم و فوری انجام دهند از مصرف کنندگانی که این محصولات را در سطح عرضه مشاهده می کنند خواست موارد را به معاونت های غذا و دارو اعلام و یا با شماره تلفن ۶۶۴۰۵۵۶۹ سازمان غذا و دارو را برای انجام اقدامات قانونی مطلع نمایند.
منبع : مهر
انتهای پیام/
جمع آوری دو فرآورده فاقد مجوز «لارجر» و «فموشن» از بازار