حمایت شورای عالی تهیه کنندگان از «لانتوری»

حمایت شورای عالی تهیه کنندگان از «لانتوری»
شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران درباره نمایش داده نشدن فیلم «لانتوری» در سینماهای تحت مالکیت حوزه هنری بیانیه ای منتشر کرد.
در بخشی از متن این بیانیه خطاب به «مردم دلیر و فهیم ایران» با اشاره به عدم نمایش فیلم «لانتوری» در سینماهای حوزه هنری آمده است: از مصادیق مصادره سلیقه ای و گروهی، تحریم فیلم های اجتماعی سینمای شریف ایران است که اغلب تحسین جهانی را بر انگیخته است. سوال بزرگ افکار عمومی از معدود مدیران حوزه هنری پس از قریب به سی و هشت سال از انقلاب اسلامی این است که اگر سالن های آن نهاد …

حمایت شورای عالی تهیه کنندگان از «لانتوری»

شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران درباره نمایش داده نشدن فیلم «لانتوری» در سینماهای تحت مالکیت حوزه هنری بیانیه ای منتشر کرد.
در بخشی از متن این بیانیه خطاب به «مردم دلیر و فهیم ایران» با اشاره به عدم نمایش فیلم «لانتوری» در سینماهای حوزه هنری آمده است: از مصادیق مصادره سلیقه ای و گروهی، تحریم فیلم های اجتماعی سینمای شریف ایران است که اغلب تحسین جهانی را بر انگیخته است. سوال بزرگ افکار عمومی از معدود مدیران حوزه هنری پس از قریب به سی و هشت سال از انقلاب اسلامی این است که اگر سالن های آن نهاد …
حمایت شورای عالی تهیه کنندگان از «لانتوری»

قدیر نیوز