جزیره های «لاکچری» در شمال شهر و گسل «خشم طبقاتی» در جنوب/از لکسوس هدیه «دَدی» تا ساعت «یک میلیاردی» + تصاویر

جزیره های «لاکچری» در شمال شهر و گسل «خشم طبقاتی» در جنوب/از لکسوس هدیه «دَدی» تا ساعت «یک میلیاردی» + تصاویر
فارغ از همه ی ابعاد و تبعات فاسد این نوع مانورهای تجمل، آن چه در بطن و کنه قضیه، ماجرا را پیچیده و خطرناک می سازد، گسل «خشم طبقاتی» است که در اعماق بستر جامعه نهفته است و با این پدیده ها فعال می شود.
به گزارش آوای ترکمن به نقل از مشرق، زمانی در دهه ۶۰، مستضعف بودن مایه تفاخر بود و در فضای پاک و خالص انقلابی، تظاهر به داشتن و دارایی یک ضدارزش محسوب می شد. کما این که در شرح حال شهدای گرانقدر انقلاب و جنگ، معمولا زندگینامه ها این گونه شروع می شد که “شهید در خانواده ای زحمتکش و مذهبی پای به جهان گذاشت….” و این عمومیت داشت و شامل شهدایی هم می شد که از خانواده های میانه حال یا مرفّه برخاسته بودند، چرا که سیطره ارزش های دینی و انسانی بر فرهنگ عمومی، مشی علوی «زیستن همسطح مستضعف ترین اقشار جامعه» را بر ذهن و کردار عامه جامعه انقلابی حاکم کرده بود و هنوز آن خطیب فقید نمازجمعه های پرشور دهه شصت از شرح مبانی «عدالت اجتماعی» به توصیه به «مانور تجمل» نرسیده بود.

یا زمانی که مجله خاطره انگیز «گل آقا» کاریکاتور معروف خود را درباره افتتاح مجلس چهارم منتشر کرد، تازه طلیعه اشرافیت جدید …

جزیره های «لاکچری» در شمال شهر و گسل «خشم طبقاتی» در جنوب/از لکسوس هدیه «دَدی» تا ساعت «یک میلیاردی» + تصاویر

فارغ از همه ی ابعاد و تبعات فاسد این نوع مانورهای تجمل، آن چه در بطن و کنه قضیه، ماجرا را پیچیده و خطرناک می سازد، گسل «خشم طبقاتی» است که در اعماق بستر جامعه نهفته است و با این پدیده ها فعال می شود.
به گزارش آوای ترکمن به نقل از مشرق، زمانی در دهه ۶۰، مستضعف بودن مایه تفاخر بود و در فضای پاک و خالص انقلابی، تظاهر به داشتن و دارایی یک ضدارزش محسوب می شد. کما این که در شرح حال شهدای گرانقدر انقلاب و جنگ، معمولا زندگینامه ها این گونه شروع می شد که “شهید در خانواده ای زحمتکش و مذهبی پای به جهان گذاشت….” و این عمومیت داشت و شامل شهدایی هم می شد که از خانواده های میانه حال یا مرفّه برخاسته بودند، چرا که سیطره ارزش های دینی و انسانی بر فرهنگ عمومی، مشی علوی «زیستن همسطح مستضعف ترین اقشار جامعه» را بر ذهن و کردار عامه جامعه انقلابی حاکم کرده بود و هنوز آن خطیب فقید نمازجمعه های پرشور دهه شصت از شرح مبانی «عدالت اجتماعی» به توصیه به «مانور تجمل» نرسیده بود.

یا زمانی که مجله خاطره انگیز «گل آقا» کاریکاتور معروف خود را درباره افتتاح مجلس چهارم منتشر کرد، تازه طلیعه اشرافیت جدید …
جزیره های «لاکچری» در شمال شهر و گسل «خشم طبقاتی» در جنوب/از لکسوس هدیه «دَدی» تا ساعت «یک میلیاردی» + تصاویر