پرداخت آبونمان «لغو شده»

پرداخت آبونمان «لغو شده»
شرکت گاز: جلسات حذف آبونمان درحال برگزاری است.
به گزارش شهروند، آبونمان غیرقانونی همچنان از مشترکان گاز دریافت می شود. این موضوع در شرایطی رخ می دهد که مطابق با رأی دیوان عدالت اداری که در اواخر مردادماه سال ٩٦ صادر شد، گرفتن آبونمان از مشترکان گاز مغایر با قانون تشخیص داده شد. حالا با گذشت حدود ٣ تا ٤ماه از این ماجرا هنوز شرکت ملی گاز در قبوض گاز هزینه آبونمان را از مشترکان دریافت می کند.
سی ویکم مردادماه سال جاری روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که هیأت عمومی دیوان براساس بخشنامه شماره ٣/م/٨٤٢٠٣ مورخ ٢٦/٦/٩١ ستاد هدفمندکردن یارانه ها و شرکت گاز ملی اخذ آبونمان از مشترکین خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.
دو روز بعد از رأی دیوان عدالت اداری، یعنی دوم شهریورماه سال جاری شرکت ملی گاز ایران به اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور حکم جدید از سوی این دیوان درخصوص حذف آبونمان از قبوض گاز واکنش نشان داد.
شرکت ملی گاز ایران در واکنش به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره این که «دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد»، اعلام …

پرداخت آبونمان «لغو شده»

شرکت گاز: جلسات حذف آبونمان درحال برگزاری است.
به گزارش شهروند، آبونمان غیرقانونی همچنان از مشترکان گاز دریافت می شود. این موضوع در شرایطی رخ می دهد که مطابق با رأی دیوان عدالت اداری که در اواخر مردادماه سال ٩٦ صادر شد، گرفتن آبونمان از مشترکان گاز مغایر با قانون تشخیص داده شد. حالا با گذشت حدود ٣ تا ٤ماه از این ماجرا هنوز شرکت ملی گاز در قبوض گاز هزینه آبونمان را از مشترکان دریافت می کند.
سی ویکم مردادماه سال جاری روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که هیأت عمومی دیوان براساس بخشنامه شماره ٣/م/٨٤٢٠٣ مورخ ٢٦/٦/٩١ ستاد هدفمندکردن یارانه ها و شرکت گاز ملی اخذ آبونمان از مشترکین خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.
دو روز بعد از رأی دیوان عدالت اداری، یعنی دوم شهریورماه سال جاری شرکت ملی گاز ایران به اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور حکم جدید از سوی این دیوان درخصوص حذف آبونمان از قبوض گاز واکنش نشان داد.
شرکت ملی گاز ایران در واکنش به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره این که «دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد»، اعلام …
پرداخت آبونمان «لغو شده»