نمایش انیمیشن «مسی» در شبکه کودک

نمایش انیمیشن «مسی» در شبکه کودک
به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه ای اوج، مجموعه «مسی در سرزمین اوکیدو» پس از ترجمه و دوبله در این مرکز برای پخش از شبکه نهال سیما آماده شده است.
داستان این مجموعه در مورد شخصیتی به نام مسی است که برای پیدا کردن پاسخ سوال های کودکانه وارد سرزمینی خیالی به نام اوکیدو می شود و در هر قسمت به کمک دوستانش در اوکیدو به پاسخ های علمی برای سوالها دست می یابد.

این پویانمایی جذاب تولید سال 2015 کشور انگلستان و دارای 52 قسمت 11 دقیقه ای است. 
«مسی در سرزمین اوکیدو» با تکنیک سه بعدی تولید شده است و با …

نمایش انیمیشن «مسی» در شبکه کودک

به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه ای اوج، مجموعه «مسی در سرزمین اوکیدو» پس از ترجمه و دوبله در این مرکز برای پخش از شبکه نهال سیما آماده شده است.
داستان این مجموعه در مورد شخصیتی به نام مسی است که برای پیدا کردن پاسخ سوال های کودکانه وارد سرزمینی خیالی به نام اوکیدو می شود و در هر قسمت به کمک دوستانش در اوکیدو به پاسخ های علمی برای سوالها دست می یابد.

این پویانمایی جذاب تولید سال 2015 کشور انگلستان و دارای 52 قسمت 11 دقیقه ای است. 
«مسی در سرزمین اوکیدو» با تکنیک سه بعدی تولید شده است و با …
نمایش انیمیشن «مسی» در شبکه کودک