«معضلات شهری» در قاب برنامه شهر برگ

«معضلات شهری» در قاب برنامه شهر برگ
به گزارش جام جم آنلاین از روابط عمومی شبکه پنج سیما، برنامه شهر برگ امشب به موضوع معضلات شهری مانند دست اندازها و حفر چاله ها توسط ارگان های مختلف می پردازد و این موضوع با حضور کارشناسنان و مردم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
کارشناسان این برنامه محمدعلیخانی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر، گفتگو با دادیار دیوان عالی کشور و… خواهند بود.
برنامه «شهر برگ» کاری از گروه سیاسی شبکه پنج به تهیه کنندگی احسان میرزا ابوالحسنی هرهفته تهیه و تولید می شود.
در این برنامه، شهروندان مجری برنامه هستند و امین جیران همراه با کارشناسان و مسئولین بحث های تخصصی را پیش خواهند برد.
در قسمت پایانی برنامه که تربیون آزاد نام دارد، شهروندان و مسئولین رو در روی هم به پرسش و پاسخ خواهند پرداخت.
برنامه شهر برگ، ورق زدن موضوعات مطرح جامعه همراه بامردم است. این مجله تصویری در اختیار مردم هست تا درآن از مسائل و مشکلات، سلایق و علایق، انتقادات و پیشنهادهاشون با مسئولان مختلف
(فرهنگی، سیاسی، قضایی، شهری و…) بگویند.

«معضلات شهری» در قاب برنامه شهر برگ

به گزارش جام جم آنلاین از روابط عمومی شبکه پنج سیما، برنامه شهر برگ امشب به موضوع معضلات شهری مانند دست اندازها و حفر چاله ها توسط ارگان های مختلف می پردازد و این موضوع با حضور کارشناسنان و مردم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
کارشناسان این برنامه محمدعلیخانی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر، گفتگو با دادیار دیوان عالی کشور و… خواهند بود.
برنامه «شهر برگ» کاری از گروه سیاسی شبکه پنج به تهیه کنندگی احسان میرزا ابوالحسنی هرهفته تهیه و تولید می شود.
در این برنامه، شهروندان مجری برنامه هستند و امین جیران همراه با کارشناسان و مسئولین بحث های تخصصی را پیش خواهند برد.
در قسمت پایانی برنامه که تربیون آزاد نام دارد، شهروندان و مسئولین رو در روی هم به پرسش و پاسخ خواهند پرداخت.
برنامه شهر برگ، ورق زدن موضوعات مطرح جامعه همراه بامردم است. این مجله تصویری در اختیار مردم هست تا درآن از مسائل و مشکلات، سلایق و علایق، انتقادات و پیشنهادهاشون با مسئولان مختلف
(فرهنگی، سیاسی، قضایی، شهری و…) بگویند.
«معضلات شهری» در قاب برنامه شهر برگ