معنوی‌نژاد: بالاخره فرصت اثبات خودم را پیدا کردم

معنوی‌نژاد: بالاخره فرصت اثبات خودم را پیدا کردم
ملی‌پوش ایرانی تیم والیبال ورونا گفت: من بالاخره فرصت اثبات خودم را پیدا کردم و بازی خوب من به خاطر عملکرد کل تیم بود.

معنوی‌نژاد: بالاخره فرصت اثبات خودم را پیدا کردم

ملی‌پوش ایرانی تیم والیبال ورونا گفت: من بالاخره فرصت اثبات خودم را پیدا کردم و بازی خوب من به خاطر عملکرد کل تیم بود.
معنوی‌نژاد: بالاخره فرصت اثبات خودم را پیدا کردم