مجلس به دنبال شیب «ملایم» افزایش قیمت بنزین

مجلس به دنبال شیب «ملایم» افزایش قیمت بنزین
فارس:عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از طرح نمایندگان برای جلوگیری از افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه ۹۷ خبرداد.
معصومه آقاپور نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، گفت: تعدادی از نمایندگان طرحی را برای جلوگیری از افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه 97 تدوین کردند.
وی ادامه داد: نمایندگان در این طرح به دنبال این هستند که فرمول جدیدی را برای قیمت حامل های انرژی ارائه کنند که علاوه بر اینکه افزایش یکباره و زیادی را در قیمت حامل های انرژی نداشته باشیم در عین حال بتوانیم قیمت ها را به فوب نزدیک کنیم.
آقاپور بیان داشت: در مورد مالیات ها و ارزش افزوده نیز طرحی توسط نمایندگان آماده شده و برای اولین بار در این طرح مدل مشارکت عمومی و خصوصی مطرح می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: افزایش قیمت حامل های انرژی در شرایطی که ما در رکود اقتصادی به سر می بریم برای جامعه سم است و در این شرایط افزایش قیمت به این شکل به صلاح نیست.
آقاپور خاطرنشان کرد: همچنین نمایندگان طرح دیگری را نیز در خصوص تکمیل پروژه های دولتی با مشارکت بخش عمومی و خصوصی آماده کرده اند که 30 هزار پروژه نیمه …

مجلس به دنبال شیب «ملایم» افزایش قیمت بنزین

فارس:عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از طرح نمایندگان برای جلوگیری از افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه ۹۷ خبرداد.
معصومه آقاپور نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، گفت: تعدادی از نمایندگان طرحی را برای جلوگیری از افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه 97 تدوین کردند.
وی ادامه داد: نمایندگان در این طرح به دنبال این هستند که فرمول جدیدی را برای قیمت حامل های انرژی ارائه کنند که علاوه بر اینکه افزایش یکباره و زیادی را در قیمت حامل های انرژی نداشته باشیم در عین حال بتوانیم قیمت ها را به فوب نزدیک کنیم.
آقاپور بیان داشت: در مورد مالیات ها و ارزش افزوده نیز طرحی توسط نمایندگان آماده شده و برای اولین بار در این طرح مدل مشارکت عمومی و خصوصی مطرح می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: افزایش قیمت حامل های انرژی در شرایطی که ما در رکود اقتصادی به سر می بریم برای جامعه سم است و در این شرایط افزایش قیمت به این شکل به صلاح نیست.
آقاپور خاطرنشان کرد: همچنین نمایندگان طرح دیگری را نیز در خصوص تکمیل پروژه های دولتی با مشارکت بخش عمومی و خصوصی آماده کرده اند که 30 هزار پروژه نیمه …
مجلس به دنبال شیب «ملایم» افزایش قیمت بنزین