صالحی امیری: تشکیل دو شورای بزرگ «مکتب» و «مهتاب» بزرگترین دستاورد کتابخانه ملی بوده است

صالحی امیری: تشکیل دو شورای بزرگ «مکتب» و «مهتاب» بزرگترین دستاورد کتابخانه ملی بوده است
مازندمجلس :  به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) نمایشگاه «دولتِ ملت» به مناسبت بزرگداشت هفته دولت، چهارشنبه (3 شهریورماه) با حضور سیدرضا صالحی امیری، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در موزه کتاب و میراث مستند ایران افتتاح شد.
صالحی امیری پس از افتتاح این نمایشگاه به بازدید از بخش های مختلف آن، شامل نمایشگاه اسناد و نشریات با موضوع هفته دولت، کتاب های روسای جمهور دولت های مختلف جمهوری اسلامی ایران و نمایشگاه نشان های دولتی، شامل 17 نشان عالی، تخصصی و عمومی پرداخت.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه …

صالحی امیری: تشکیل دو شورای بزرگ «مکتب» و «مهتاب» بزرگترین دستاورد کتابخانه ملی بوده است

مازندمجلس :  به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) نمایشگاه «دولتِ ملت» به مناسبت بزرگداشت هفته دولت، چهارشنبه (3 شهریورماه) با حضور سیدرضا صالحی امیری، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در موزه کتاب و میراث مستند ایران افتتاح شد.
صالحی امیری پس از افتتاح این نمایشگاه به بازدید از بخش های مختلف آن، شامل نمایشگاه اسناد و نشریات با موضوع هفته دولت، کتاب های روسای جمهور دولت های مختلف جمهوری اسلامی ایران و نمایشگاه نشان های دولتی، شامل 17 نشان عالی، تخصصی و عمومی پرداخت.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه …
صالحی امیری: تشکیل دو شورای بزرگ «مکتب» و «مهتاب» بزرگترین دستاورد کتابخانه ملی بوده است

دانلود نرم افزار