پرواز مشهد – رشت در فرودگاه مهرآباد نشست

پرواز مشهد – رشت در فرودگاه مهرآباد نشست
رشت – ایرنا – مدیر روابط عمومی اداره کل فرودگاه گیلان اعلام کرد: پرواز چهارشنبه شب مشهد – رشت بدلیل دید کم در فرودگاه بین المللی سردارجنگل رشت، به سمت تهران حرکت کرد و در فرودگاه بین المللی مهرآباد به زمین نشست.

پرواز مشهد – رشت در فرودگاه مهرآباد نشست

رشت – ایرنا – مدیر روابط عمومی اداره کل فرودگاه گیلان اعلام کرد: پرواز چهارشنبه شب مشهد – رشت بدلیل دید کم در فرودگاه بین المللی سردارجنگل رشت، به سمت تهران حرکت کرد و در فرودگاه بین المللی مهرآباد به زمین نشست.
پرواز مشهد – رشت در فرودگاه مهرآباد نشست