اعتراض اعضای مجمع به «مهره چینی» یک کاندیدا

درحالیکه قرار است مجمع انتخاباتی فدراسیون شطرنج پیش از آغاز سال جدید برگزار شود که برخی از اعضای مجمع عمومی این فدراسیون به مهر ه چینی یک کاندیدا (که در حال حاضر در فدراسیون مشغول به فعالیت است) برای رئیس شدن در این انتخابات به شدت اعتراض دارند.

دانلود ها پلاس

خبر اسلامی