مدرس در «مهمانخانه» شبکه 4

مدرس در «مهمانخانه» شبکه 4
امیرحسین مدرس، مجری مجله ظهرگاهی شبکه چهار سیما با عنوان «مهمانخانه» شد.سیدمحمدرضا ضرغامی، تهیه کننده مهمانخانه در گفت وگو با روابط عمومی شبکه چهار سیما گفت: مهمانخانه با رویکرد سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14 و 30 دقیقه تا 16 در مدت زمان 85 دقیقه به صورت زنده روی آنتن شبکه چهار سیما می رود. ضرغامی ادامه داد: این برنامه از 14 بخش متنوع با عناوین کتاب خانه، تماشاخانه، داروخانه، حکیم خانه، مطبخ خانه، مسافرخانه، آیینه خانه، مکتب خانه، گلخانه، چاپارخانه، کارخانه، نگارخانه، سقاخانه و عمارت خانه تشکیل شده است.

مدرس در «مهمانخانه» شبکه 4

امیرحسین مدرس، مجری مجله ظهرگاهی شبکه چهار سیما با عنوان «مهمانخانه» شد.سیدمحمدرضا ضرغامی، تهیه کننده مهمانخانه در گفت وگو با روابط عمومی شبکه چهار سیما گفت: مهمانخانه با رویکرد سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14 و 30 دقیقه تا 16 در مدت زمان 85 دقیقه به صورت زنده روی آنتن شبکه چهار سیما می رود. ضرغامی ادامه داد: این برنامه از 14 بخش متنوع با عناوین کتاب خانه، تماشاخانه، داروخانه، حکیم خانه، مطبخ خانه، مسافرخانه، آیینه خانه، مکتب خانه، گلخانه، چاپارخانه، کارخانه، نگارخانه، سقاخانه و عمارت خانه تشکیل شده است.
مدرس در «مهمانخانه» شبکه 4