«مونا محمدی» اولین رئیس راه و شهرسازی زن در مازندران شد

«مونا محمدی» اولین رئیس راه و شهرسازی زن در مازندران شد
شمال نیوز: با صدور حکمی از سوی مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران ، مهندس مونا محمدی به سمت رئیس اداره راه و شهرسازی …
شمال نیوز: با صدور حکمی از سوی مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران ، مهندس مونا محمدی به سمت رئیس اداره راه و شهرسازی قائمشهر منصوب شد.
به گزارش شمال نیوز، سید حمید حسینی رئیس اداره روابط عمومی راه و شهرسازی مازندران ضمن اعلام این خبر گفت: با توجه به تجارب ارزنده و بر اساس حکم صادره از سوی مهندس حیدر نوروزی مدیرکل راه و شهرسازی استان ، مهندس مونا محمدی به سمت رئیس اداره راه و …

«مونا محمدی» اولین رئیس راه و شهرسازی زن در مازندران شد

شمال نیوز: با صدور حکمی از سوی مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران ، مهندس مونا محمدی به سمت رئیس اداره راه و شهرسازی …
شمال نیوز: با صدور حکمی از سوی مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران ، مهندس مونا محمدی به سمت رئیس اداره راه و شهرسازی قائمشهر منصوب شد.
به گزارش شمال نیوز، سید حمید حسینی رئیس اداره روابط عمومی راه و شهرسازی مازندران ضمن اعلام این خبر گفت: با توجه به تجارب ارزنده و بر اساس حکم صادره از سوی مهندس حیدر نوروزی مدیرکل راه و شهرسازی استان ، مهندس مونا محمدی به سمت رئیس اداره راه و …
«مونا محمدی» اولین رئیس راه و شهرسازی زن در مازندران شد