دادستان زاهدان :مکاتبات برای استرداد برادر عبدالمالک با پاکستان انجام شده است

زاهدان- ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفت: کارهای مکاتباتی برای استرداد برادر عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک تروریستی با پاکستان انجام شده است.

دانلود موزیک

دانلود آهنگ آذری

مکاتبات با پاکستان برای استرداد برادر عبدالمالک ریگی انجام شده است

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفت: مکاتبات برای استرداد برادر عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک تروریستی با پاکستان انجام شده است.

روزنامه قانون

صبحانه