نمایش فیلم «نبرد شیلی» در موزه هنرهای معاصر

فیلم «نبرد شیلی» به کارگردانی پاتریسیو گازمن از بخش «سینمای مستند: سینمای سوم»، پنج شنبه ۱۳ اسفندماه ۹۴ در سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درمی آید.
بنا به گزارش روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، سومین فیلم از بخش سینمای مستند: سینمای سوم، روز پنج شنبه ۱۳ اسفندماه ۹۴ از ساعت ۱۳ فیلم نبرد شیلی به کارگردانی پاتریسیو گازمن محصول سال ۱۹۷۵ شیلی، به مدت ۲۶۲ دقیقه به زبان اصلی و با زیرنویس فارسی در سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درمی آید.
مناظره ای تلویزیونی بین یک …

پرس نیوز

مدرسه