دومین جشنواره مردمی «نذر کتاب» در فسا برگزار می شود

دومین جشنواره مردمی «نذر کتاب» در فسا برگزار می شود
به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فسا، شهرداری و شورای این شهر دومین جشنواره مردمی «نذر کتاب» با هدف اهدای کتاب کودک به کتابخانه های عمومی برگزار می شود.

دومین جشنواره مردمی «نذر کتاب» در فسا برگزار می شود

به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فسا، شهرداری و شورای این شهر دومین جشنواره مردمی «نذر کتاب» با هدف اهدای کتاب کودک به کتابخانه های عمومی برگزار می شود.
دومین جشنواره مردمی «نذر کتاب» در فسا برگزار می شود