“نشست ۵۵ ” در سایپا

“نشست ۵۵ ” در سایپا
تصویر روز: تنها ۵۵ روز پس از معرفی مدیرعامل جدید گروه خودرو سازی سایپا ، وی با برپایی اولین نشست صمیمی با اصحاب رسانه با آنان دیدار و گفت و گو کرد.
در این نشست که حدودا ۳ ساعت به طول انجامید خبرنگاران رسانه های گروهی ضمن معرفی خود به تشریح نظرات ، دیدگاهها و پیشنهادات خود به منظور توسعه همکاری های دو جانبه پرداختند.
در ادامه این دیدار مهندس قاسم جهرودی ضمن تشریح نقش مهم رسانه ها در تنویر افکار عمومی به برنامه ها و سیاست های جدید این شرکت برای افزایش همکاری با رسانه های گروهی در بخش های مختلف اشاره کرد و گفت : با اجرای برنامه های جدید و توسعه همکاری های دو جانبه از این پس شاهد برقراری ارتباط سازنده و مستمر با رسانه ها خواهیم بود.
این نخستین بار است که مدیر عامل یکی از شرکت های بزرگ کشور که مخاطبان و مشتریان فراوانی نیز در بین قشرهای مختلف جامعه دارد تنها ۵۵ روز پس از انتصاب خود با دعوت از خبرنگاران ، مشکلات و دغدغه های این صنعت را صادقانه و شفاف با آنان درمیان گذاشته و از آنان می خواهد تا با نگاه تیز بین خود برای مشکلات ارایه شده راهکار ارایه نمایند.
وی در این جلسه همچنین به …

“نشست ۵۵ ” در سایپا

تصویر روز: تنها ۵۵ روز پس از معرفی مدیرعامل جدید گروه خودرو سازی سایپا ، وی با برپایی اولین نشست صمیمی با اصحاب رسانه با آنان دیدار و گفت و گو کرد.
در این نشست که حدودا ۳ ساعت به طول انجامید خبرنگاران رسانه های گروهی ضمن معرفی خود به تشریح نظرات ، دیدگاهها و پیشنهادات خود به منظور توسعه همکاری های دو جانبه پرداختند.
در ادامه این دیدار مهندس قاسم جهرودی ضمن تشریح نقش مهم رسانه ها در تنویر افکار عمومی به برنامه ها و سیاست های جدید این شرکت برای افزایش همکاری با رسانه های گروهی در بخش های مختلف اشاره کرد و گفت : با اجرای برنامه های جدید و توسعه همکاری های دو جانبه از این پس شاهد برقراری ارتباط سازنده و مستمر با رسانه ها خواهیم بود.
این نخستین بار است که مدیر عامل یکی از شرکت های بزرگ کشور که مخاطبان و مشتریان فراوانی نیز در بین قشرهای مختلف جامعه دارد تنها ۵۵ روز پس از انتصاب خود با دعوت از خبرنگاران ، مشکلات و دغدغه های این صنعت را صادقانه و شفاف با آنان درمیان گذاشته و از آنان می خواهد تا با نگاه تیز بین خود برای مشکلات ارایه شده راهکار ارایه نمایند.
وی در این جلسه همچنین به …
“نشست ۵۵ ” در سایپا