کرسی های «نفحات القرآن» ویژه ایام فاطمیه برگزار می شود+جزئیات

کرسی های «نفحات القرآن» ویژه ایام فاطمیه برگزار می شود+جزئیات
کرسی های تلاوت نفحات القرآن در ایام فاطمیه به صورت ویژه در نقاط مختلف تهران برگزار خواهد شد.
وارث:کرسی های تلاوت نفحات القرآن ویژه ایام فاطمیه به همراهحضور قاریان جوان و پیشکسوت در نقاط مختلف تهران برگزار می شود.

کرسی تلاوت ۲۱۱ نفحات القرآن شنبه ۲۸ اسفند ماه به همراه تلاوت نصرالله قاسمی از پیشکسوتان قرآنی کشور در مسجدالنبی (ص) واقع در تهرانسر، شهرک پاسداران برگزار می شود.
کرسی تلاوت ۲۱۲ نفحات القرآن دوشنبه ۳۰ اسفند ماه به همراه تلاوت روح الله روشنی در مسجد جامع رسول اکرم(ص) واقع در تهرانسر، چهارراه صدف برگزار خواهد شد.
کرسی تلاوت ۲۱۳ نفحات القرآن ویژه شهادت حضرت زهرا(س) در مسجد کاظمین واقع در بزرگراه شهید محلاتی، نرسیده به امام علی(ع)، جنب پمپ گاز، خیابه همراهن قیام به همراه تلاوت علی خوشنود و محمدحسن موحدی برگزار می شود. در این کرسی تلاوت که به همراه اجرای منصور آقامحمدی همراه هست، علی و زینب فیضی از حافظان کل قرآن کریم به ارائه محفوظات خواهند پرداخت.
کرسی ۲۱۴ نفحات القرآن، پنجشنبه ۳ اسفندماه به همراه تلاوت شهاد زمانی پس از نماز صبح برگزار می شود. این کرسی تلاوت سحرگاهی، به …

کرسی های «نفحات القرآن» ویژه ایام فاطمیه برگزار می شود+جزئیات

کرسی های تلاوت نفحات القرآن در ایام فاطمیه به صورت ویژه در نقاط مختلف تهران برگزار خواهد شد.
وارث:کرسی های تلاوت نفحات القرآن ویژه ایام فاطمیه به همراهحضور قاریان جوان و پیشکسوت در نقاط مختلف تهران برگزار می شود.

کرسی تلاوت ۲۱۱ نفحات القرآن شنبه ۲۸ اسفند ماه به همراه تلاوت نصرالله قاسمی از پیشکسوتان قرآنی کشور در مسجدالنبی (ص) واقع در تهرانسر، شهرک پاسداران برگزار می شود.
کرسی تلاوت ۲۱۲ نفحات القرآن دوشنبه ۳۰ اسفند ماه به همراه تلاوت روح الله روشنی در مسجد جامع رسول اکرم(ص) واقع در تهرانسر، چهارراه صدف برگزار خواهد شد.
کرسی تلاوت ۲۱۳ نفحات القرآن ویژه شهادت حضرت زهرا(س) در مسجد کاظمین واقع در بزرگراه شهید محلاتی، نرسیده به امام علی(ع)، جنب پمپ گاز، خیابه همراهن قیام به همراه تلاوت علی خوشنود و محمدحسن موحدی برگزار می شود. در این کرسی تلاوت که به همراه اجرای منصور آقامحمدی همراه هست، علی و زینب فیضی از حافظان کل قرآن کریم به ارائه محفوظات خواهند پرداخت.
کرسی ۲۱۴ نفحات القرآن، پنجشنبه ۳ اسفندماه به همراه تلاوت شهاد زمانی پس از نماز صبح برگزار می شود. این کرسی تلاوت سحرگاهی، به …
کرسی های «نفحات القرآن» ویژه ایام فاطمیه برگزار می شود+جزئیات