«نفوذ»، «فتنه» و «حق الناس» سه کلید واژه مهم در بیانات رهبر معظم انقلاب است

اینکه مقید باشیم کسانی به مجلس بروند که نظام و مصالح آن و ارزشهای کشور را قبول داشته باشند، یک حق عمومی است که در سلامت انتخابات مؤثر است

اس ام اس جدید