طرح “نقد برتر” بانک پاسارگاد به اتمام رسید

طرح “نقد برتر” بانک پاسارگاد به اتمام رسید
با استقبال کم نظیر هم وطنان گرامی، بیش از 7 هزار نقد، نظر و پیشنهاد، در طرح “نقد برتر” بانک پاسارگاد، به دبیرخانه رسید. به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، به دنبال استقبال بسیار خوب هم میهنان گرامی از طرح های نقد برتر در سال های گذشته، این بار نیز بانک پاسارگاد، طی فراخوانی در آذر سال 1394 و به مناسبت پایان دهمین سال فعالیت، طرح نقد برتر را برای چهارمین سال متوالی، برگزار کرد که با استقبالی کم نظیر، بیش از 7 هزار نقد، پیشنهاد و نظر به دبیرخانه رسید. هیات داوران ضمن بررسی دقیق تک تک نقدها و نظرها، در …

طرح “نقد برتر” بانک پاسارگاد به اتمام رسید

با استقبال کم نظیر هم وطنان گرامی، بیش از 7 هزار نقد، نظر و پیشنهاد، در طرح “نقد برتر” بانک پاسارگاد، به دبیرخانه رسید. به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، به دنبال استقبال بسیار خوب هم میهنان گرامی از طرح های نقد برتر در سال های گذشته، این بار نیز بانک پاسارگاد، طی فراخوانی در آذر سال 1394 و به مناسبت پایان دهمین سال فعالیت، طرح نقد برتر را برای چهارمین سال متوالی، برگزار کرد که با استقبالی کم نظیر، بیش از 7 هزار نقد، پیشنهاد و نظر به دبیرخانه رسید. هیات داوران ضمن بررسی دقیق تک تک نقدها و نظرها، در …
طرح “نقد برتر” بانک پاسارگاد به اتمام رسید

بک لینک