مسابقه عکاسی «نگاه سرخ» در گیلان برگزار می شود

مسابقه عکاسی «نگاه سرخ» در گیلان برگزار می شود
ایرساگیل: مسابقه عکاسی «نگاه سرخ» با موضوع اهدای خون و محرم در استان گیلان برگزار می شود. به گزارش ایرساگیل، قاسم مصفا، مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان از برگزاری مسابقه عکاسی «نگاه سرخ» در گیلان با موضوع اهدای خون و محرم خبر داد و اظهار کرد: این مسابقه با همکاری اداره […]

مسابقه عکاسی «نگاه سرخ» در گیلان برگزار می شود

ایرساگیل: مسابقه عکاسی «نگاه سرخ» با موضوع اهدای خون و محرم در استان گیلان برگزار می شود. به گزارش ایرساگیل، قاسم مصفا، مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان از برگزاری مسابقه عکاسی «نگاه سرخ» در گیلان با موضوع اهدای خون و محرم خبر داد و اظهار کرد: این مسابقه با همکاری اداره […]
مسابقه عکاسی «نگاه سرخ» در گیلان برگزار می شود